Het Cyclusoverzicht

Met behulp van het cyclusoverzicht kun je waarnemen wanneer de vruchtbare fase in je cyclus is. Maar hoe vul je zo'n cyclusoverzicht precies in? We geven je een aantal aanwijzingen. 

  1. Begin met het invullen van het cyclusoverzicht op dag 1 van je menstruatie. Dit is de dag dat je menstruatie echt doorzet. Sommige vrouwen hebben een aantal dagen voorafgaand aan hun menstruatie al wat (bruin) bloedverlies, maar dit hoort eigenlijk nog bij de vorige cyclus. 
  2. Meet je temperatuur rectaal en altijd 's morgens. 
    De rectale temperatuurmeting is het meest betrouwbaar en het meest stabiel. 's Morgens is je temperatuur het minst onder invloed van omstandigheden als activiteiten, het weer, emoties etcetera. Tip: leg de thermometer en het cyclusoverzicht op je nachtkastje en meet voordat je opstaat. 
  3. Noteer je temperatuur op het overzicht door middel van een kruisje in het vakje. Vergeet je een dag, zet dan een streepje. Vermoed je dat je temperatuur door omstandigheden hoger of lager is, bijvoorbeeld door ziekte of omdat je op een ander tijdstip hebt gemeten, zet hem dan tussen haakjes.  
  4. Er is pas sprake van een temperatuurstijging als je drie opeenvolgende temperaturen meet die allemaal hoger zijn dan die van de zes dagen daarvoor. De derde van deze meting moet minimaal 0,2 graden Celsius hoger zijn dan de hoogste temperatuur in de zes dagen daarvoor. De temperaturen tussen haakjes tel je niet mee. Wacht nog een dag af als dit niet zo is.

Voor meer informatie over

Wil je meer informatie over de cyclus van de vrouw? Klik dan op deze tekst.

Wil je meer informatie over de temperatuurmethode? Klik dan op deze tekst.


Cycluskaart downloaden

Wil je ook zo'n handige kaart om alles van je cyclus bij te houden? Vul dan het formulier in en dan ontvang je een download link!