Disclaimer > Disclaimer

Disclaimer

Copyright
De teksten die op deze site staan vallen onder de auteursrechten. Mieke van het Forum en Heleen hebben de teksten van de hoofdstukken geschreven.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Colofon/Contact
Redactie: Paula
Hosting en webdesign, alsmede technische ondersteuning:
Young Design & Beyond ICT

Disclaimer
Deze site dient louter voor informatieve doeleinden, de redactie is niet aansprakelijk voor foutieve informatie. Elke informatie die u vindt op deze site, mag niet beschouwd worden als enig medisch of juridisch bindend advies. De Nederlandse site over (on)vruchtbaarheid aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor adviezen en raadgevingen. Wij verwachten dat de informatie op deze site aanleiding geeft tot verdere verdieping in het eigen lichaam. Voor echte, medische problemen met de cyclus en/of zwanger worden kunt u het beste uw eigen arts raadplegen.

Adverteren
Voor meer informatie over de mogelijkheden van adverteren kunt u contact opnemen met de redactie van De Nederlandse site over (on)vruchtbaarheid.

Doelstelling
Het doel van deze site is vrouwen bewust te maken over hun vruchtbaarheid. De beheerster van deze site vond het lastig dat soortgelijke sites alleen maar in het Engels zijn en heeft toen besloten een Nederlandse site op te zetten.

Historie


Speciale dank
Onze speciale dank gaat uit naar Mieke van het Forum en
Heleen Hayes